Historická úloha státu

Nové vydání knihy Petra Kropotkina, ve které analyzuje státní moc a její dopad na společnost.

Skladem
280 Kč
Kategorie: Knihy v distribuci
Hmotnost: 0.2 kg

Knihu Historická úloha státu napsal Petr Kropotkin na samém konci 19. století, v období intenzivních sociálních a politických změn. V té době Evropa naplno zažívala rozvoj průmyslového kapitalismu, což vedlo k nerovnostem, sociálním konfliktům a vykořisťování pracujících tříd. Důležitou roli v tom všem sehrál moderní národní stát. Kropotkinův pohled na stát a společnost byl ovlivněn těmito událostmi a sám Kropotkin opakovaně zdůrazňoval, že stát a kapitalismus od sebe nemůžeme oddělovat, protože jsou to instituce, které se v průběhu dějin spolu vyvíjely, vzájemně se podporovaly a posilovaly. Podle něj jsou vzájemně propojeny – nikoli jako pouhé náhodné souběhy, ale jsou spolu spojeny vazbami příčin a následků.

Jeho kniha tak reflektuje snahu najít alternativní způsoby organizace společnosti, které by podporovaly spravedlnost a rovnost mezi lidmi. Petr Kropotkin analyzuje vývoj státní moci a její dopad na společnost. Argumentuje, že stát vytváří hierarchické struktury a centralizovanou autoritu, která často vede k potlačování individuální svobody a rozvoje. Namísto toho navrhuje, aby lidé spolupracovali na základě dobrovolné solidarity a vzájemné pomoci, což by podle něj vedlo k harmoničtější a spravedlivější společnosti. Kropotkinův pohled je zakořeněn v myšlence anarchismu, který zasazuje do socialistického hnutí, přičemž zdůrazňuje důležitost autonomie jednotlivce a odmítá nadvládu státní moci. Nabízí kritický pohled na státní instituce a představuje alternativní model společenské organizace založené na principu rovnosti, vzájemné pomoci a svobody.

Nové vydání je doplněné studií politické filosofky Ruth Kinny, která se věnuje Kropotkinově sociologii státu z hlediska transnacionálního přístupu. 

 

Nakladatel: Neklid

ISBN: 978-80-908807-7-1

Vazba: brožovaná

Počet stránek: 139

Datum vydání: 2024

Překlad: Vlastimil Borek a Jan Blažek

Zpět do obchodu